Fleroperationssvarv

Fleroperationssvarv​

  • Vi kan robotladda upp till 50 kilo i vår CLX från DMG Mori. 
  • Vi kan svarva 5-axligt simultant i vår CTX också från DMG Mori 
  • Arbetsområde upp till 480 mm i diameter
  • Bearbetar alla material 

Möjligheten med denna typ av maskin är att kunna komplettbearbeta detaljer i en och samma maskin där både svarvning, fräsning ingår.

Fördelen är kostnadseffektiv, minimalt med omriggningar samt att bibehålla hög precision.

ctxbeta1250tc e1487152367416

Fler fördelar med fleroperationssvarvning 

Fleroperationssvarvning erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell svarvning där varje bearbetningssteg utförs separat på olika maskiner. Några av de främsta fördelarna med fleroperationssvarvning inkluderar:  

Kortare ledtider: Eftersom flera bearbetningssteg kan utföras i en enda maskin minskar ledtiden för tillverkningsprocessen avsevärt. Detta resulterar i snabbare produktion och leverans av färdiga komponenter till kunderna. 

Mindre omställningstid: Genom att bearbeta detaljer komplett i en maskin minskar behovet av att flytta arbetsstycken mellan olika maskiner och utföra omställningar. Detta sparar tid och minskar risken för fel under omställningsprocessen. 

Hög precision: Fleroperationssvarvar är utformade för att upprätthålla hög precision även när de utför olika bearbetningsoperationer. Detta resulterar i jämnare och mer exakta komponenter med minimalt behov av efterbearbetning. 

Flexibilitet: Med fleroperationssvarvar kan olika typer av bearbetningsoperationer, såsom svarvning, fräsning, borrning och gängning, utföras på samma maskin. Detta gör det möjligt att tillverka en mängd olika komponenter med varierande komplexitet och krav. 

CNC svarvning 

Genom att använda CNC-teknik kan svarvarbeten utföras med hög precision och repeterbarhet, vilket gör det möjligt att producera komponenter med exakta toleranser. Denna metod erbjuder flera fördelar jämfört med manuell svarvning, inklusive ökad produktivitet, kortare bearbetningstider och färre fel. 

Processen börjar med att en digital 3D-modell av den önskade komponenten skapas i en CAD-programvara. Denna modell används sedan för att generera ett CAM-program som innehåller de specifika instruktionerna för svarvningen så som verktygsval och skärhastigheter. 

När CNC-svarven är inställd och programmerad, placeras det råmaterial som ska bearbetas i arbetsstycket och fixeras ordentligt. Sedan initieras bearbetningen och CNC-svarven styr rörelserna hos det skärande verktyget enligt de fördefinierade instruktionerna i CAM-programmet. 

Under bearbetningen övervakas processen noggrant för att säkerställa att komponenterna tillverkas med rätt mått och kvalitet. Operatören kan justera inställningar eller göra korrigeringar vid behov för att säkerställa att resultatet uppfyller kraven.