Fräsning

Fräsning

  • 5-axlig simultan bearbetning med 6 paletter  
  • CAM beredning 
  • Bearbetar alla material – Plast och metall

Vi erbjuder 5-axlig simultan bearbetning med ett arbetsområde på 750 x 650 x 550 i X/Y/Z dimensioner.  

 

h DMU 75 monoBLOCK PH150 re gsch ERGOline Siemens CELOS Apps Rendering jpg

CNC fräsning i vår egen verkstad

I vår egen verkstad erbjuder vi CNC-fräsning med en mångsidig maskinpark för att möta olika tillverkningsbehov. Vår maskinpark inkluderar följande enheter: 

  • DMU 75 mono-block: En CNC-fräsmaskin med ett arbetsområde på X: 750 mm, Y: 650 mm, Z: 560 mm, vilket gör den lämplig för bearbetning av medelstora till stora komponenter. 
  • Hedelius BC 80: En kraftfull CNC-fräsmaskin med ett stort arbetsområde på X: 2500 mm, Y: 800 mm, Z: 950 mm, vilket gör den idealisk för bearbetning av stora och komplexa detaljer.  

Med vår mångsidiga maskinpark och erfarna team kan vi hantera en mängd olika bearbetningsprojekt med hög precision och effektivitet. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan stödja dina tillverkningsbehov. 

Hur CNC fräsning går till 

CNC-fräsning, eller Computer Numerical Control-fräsning, är en bearbetningsprocess där datorstyrda maskiner används för att skapa detaljerade och exakta komponenter från olika material såsom metall eller plast. Processen involverar flera steg och komponenter: 

Digital design (CAD) 

Först skapas en digital 3D-modell av den önskade komponenten i en CAD-programvara (Computer-Aided Design). Denna modell innehåller alla detaljer och geometrier som ska tillverkas. 

Programmering (CAM) 

Den digitala modellen överförs sedan till CAM-programvara där en CNC-maskin programmeras. I detta steg definieras skärbanor, verktygsval, hastigheter och andra parametrar som behövs för att skapa komponenten. 

Materialförberedelse 

Det material som ska bearbetas väljs och förbereds enligt kraven för den specifika CNC-fräsen. Det kan innebära att materialet skärs till rätt storlek eller att det fästs ordentligt på arbetsbordet. 

Bearbetning 

CNC-maskinen använder sedan de programmerade instruktionerna för att styra rörelsen hos skärande verktyg för att skära, forma och avlägsna överskottsmaterial från arbetsstycket. Maskinen arbetar enligt de exakta koordinaterna och skärbanorna som definierats i CAM-programmet. 

Kontroll och övervakning 

Under bearbetningen övervakas processen noggrant för att säkerställa att komponenten tillverkas med rätt toleranser och kvalitet. Operatören kan justera inställningar eller göra korrigeringar vid behov. 

Efterbearbetning 

Efter att bearbetningen är klar kan det vara nödvändigt med vissa efterbearbetningsåtgärder såsom slipning, polering eller montering, beroende på slutanvändningen av komponenten. 

Genom användning av CNC-teknik blir tillverkningsprocessen mer automatiserad, effektiv och exakt jämfört med manuella bearbetningsmetoder. Det möjliggör också tillverkning av komplexa geometrier och detaljer med hög precision och repeterbarhet.