3D-Scanning/industriell mätteknik 

3D-scanning

 • 1500×1000 
 • Scannande prob
 • Kan ta fram modeller med mätning 
 • Reverse engineering
 • Hög noggrannhet och snabb datainsamling
 • Optimera för svårskannade ytor
 • Avsedd att användas på verktygsgolvet eller ute i fält
 • Extrem temperaturstabilitet och noll uppvärmningstid
 • Snabb och enkel plug-and-play-installation

Nikon mätarm tar man enkelt med sig. Systemet är snabbriggat och det finns en mängd olika sätt att montera armen så att man får god åtkomlighet.

Nikon mätarm är en portabel multiaxelmätinstrument som kan mäta både komplexa ytor och konventionella prismatiska mätelement som cirklar, plan, sfärer och linjer. Vilket möjliggör reverse engineering.

Total flexibilitet och obegränsad rörelsefrihet gör mätarmen enkel att använda. Oavsett om man vill nå högt över eller lågt under, den balanserade armen ger dig maximal åtkomlighet med bibehållen noggrannhet. Nikons mätarmar ersätter traditionella mätdon och ökar produktiviteten. Armen mäter alla typer av geometrier i 3D eller 2D och Form & Läge.

Manual3Dscanning rev1 500

Vad är 3D-scanning?

3D-scanning är en avancerad teknik som används för att skapa digitala avbildningar av fysiska objekt i tre dimensioner. Genom att använda olika typer av sensorer och kameror kan 3D-scanningen noggrant mäta och registrera objektens geometriska egenskaper och ytor. Denna teknik är användbar inom en rad olika områden, inklusive tillverkning, arkitektur, medicin och kulturellt bevarande. 3D-scanning kan användas för att skapa digitala modeller av produkter för designändamål, för att dokumentera och bevara kulturella artefakter och för att skapa exakta repliker av anatomiska strukturer för medicinska ändamål. Tekniken öppnar upp möjligheter för kreativitet, precision och innovation inom olika industrier och discipliner. 

Användningen av 3D- scanning inom industrin 

Inom industri används 3D-scanning för en mängd olika ändamål, inklusive: 

 • Tillverkning och design: 3D-scanning används för att skapa digitala modeller av befintliga produkter eller prototyper för produktutveckling, designändringar och kvalitetskontroll. 
 • Revers engineering: 3D-scanning möjliggör omvandling av fysiska objekt till digitala 3D-modeller, vilket gör det möjligt att återskapa och modifiera befintliga produkter eller delar utan originalritningar eller CAD-modeller. 
 • Kvalitetskontroll: Inom tillverkningsindustrin används 3D-scanning för att jämföra fysiska produkter eller delar med deras digitala modeller för att säkerställa att de uppfyller specifikationerna och toleranserna. 
 • Form- och ytanalys: 3D-scanning används för att analysera och mäta geometriska egenskaper, formavvikelser och yttexturer för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven och standarderna. 
 • Verktygs- och formtillverkning: 3D-scanning används för att skapa digitala modeller av verktyg och formar för att optimera deras design, tillverkning och prestanda. 
 • Underhåll och reparation: 3D-scanning används för att skapa digitala reservdelar och komponenter för maskiner och utrustning för att underlätta underhåll och reparationer. 

Genom att använda 3D-scanning inom industriella tillämpningar kan företag förbättra effektiviteten, precisionen och kvaliteten i sina tillverkningsprocesser samt minska kostnaderna och ledtiderna.