Verktygstillverkning

Verktygstillverkning/pressverktygstillverkning

Pressverktyg är en central komponent inom verktygstillverkningsindustrin och spelar en avgörande roll i massproduktion av metall- och plastkomponenter. Vi på LG Verktyg tillverkar pressverktyg som möter höga krav på precision och hållbarhet. 

Vad är Pressverktyg? 

Pressverktyg används i pressmaskiner för att forma eller skära material, vanligtvis plåt, genom processer som stansning eller djupdragning. Dessa verktyg är avgörande för att skapa enhetliga och komplexa former i stor skala, vilket gör dem viktiga inom fordons-, luftfarts- och förpackningsindustrin. 

LGVERKTYG STARTBILD

Tillverkningsprocessen av verktyg 

Design och Prototyper 

– LG Verktyg börjar med en detaljerad designprocess, där CAD används för att utforma verktyget. Detta skede är för att säkerställa att alla produktspecifikationer och kundkrav uppfylls. 

Materialval 

– Valet av material är avgörande för verktygets prestanda och livslängd. Vi använder höghållfasta stållegeringar som kan tåla de höga påfrestningarna från pressmaskinerna utan att deformeras. 

Tillverkning 

– Med hjälp av CNC bearbetning skapas verktygets komponenter med extrem precision. För finjusteringar och ytbehandlingar kan även sänkgnistning användas, särskilt för att skapa komplexa geometrier som inte kan åstadkommas med andra bearbetningsmetoder. 

Montering och kvalitetskontroll 

– Efter bearbetning monteras verktygsdelarna noggrant. Varje steg i monteringsprocessen följs av stränga kvalitetskontroller för att säkerställa att det färdiga verktyget överensstämmer med de tekniska specifikationerna. 

Testning 

– Innan ett pressverktyg levereras till kunden, genomgår det omfattande tester under verkliga produktionsförhållanden för att garantera dess funktion och hållbarhet. 

Användningsområden för pressverktyg 

Pressverktyg används i en rad olika applikationer, från att producera bilkarosserier till finmekaniska komponenter i elektronikindustrin. Deras förmåga att skapa detaljerade och hållbara komponenter gör dem idealiska för högvolymproduktion där precision är avgörande.