Formpressning 

Formpressning med LG verktyg​

Vi på LG Verktyg AB använder formpressning främst för tillverkning av formverktyg som används vid vulkning. Denna mekaniska process är avgörande för att skapa gummidetaljer med specifika former och egenskaper. Genom att kombinera värme och tryck formas gummit efter formen och får därigenom önskade dimensioner och strukturer. 

Vad är formpressning? 

Formpressning är en tillverkningsmetod där rågummiblandningar formas genom att applicera både värme och tryck. Denna metod används ofta för att tillverka detaljer av gummi med exakta former och specifika fysiska egenskaper. Genom att placera gummiblandningen i en form och utsätta den för kontrollerade förhållanden, kan man säkerställa att slutprodukten uppfyller de krav som ställs på den. 

Vulkade och formpressade gummidetaljer i olika storlekar och former

Hur processen går till 

  1. Förberedelse av rågummiblandning: Först förbereds rågummiblandningen som ska användas i processen. Blandningen består av olika kemikalier och tillsatser som ger gummit dess önskade egenskaper. 
  1. Placering i formen: Den förberedda gummiblandningen placeras i en form som har den önskade slutliga formen på detaljen. 
  1. Tillämpning av tryck och värme: Formen stängs och utsätts för högt tryck och kontrollerad värme. Detta steg är avgörande för att gummiblandningen ska kunna flyta ut och fylla hela formens kavitet. 
  1. Vulkning: Under påverkan av värme och tryck genomgår gummiblandningen en vulkaniseringsprocess. Detta innebär att kemiska bindningar skapas inom gummit, vilket ger det dess slutliga elasticitet och hållbarhet. 
  1. Kylning och borttagning från form: Efter att vulkningsprocessen är klar, kyls formen ner och den färdiga gummidetaljen tas ut. Den färdiga produkten har nu antagit formens exakta dimensioner och struktur. 

LG Verktyg AB har lång erfarenhet av formpressning, vilket möjliggör produktion av högkvalitativa gummidetaljer för en rad olika applikationer.