Vulkning Jönköping

Vulkning i Jönköping med LG verktyg

  • Vi tar fram verktygen själva in house 
  • Vi har två stycken vulkpressar 
  • Arbetsområde 600×600 och den andra 300×400 

Vi har mångårig erfarenhet av att kunna tillgodose kunders önskemål om att ta fram formverktyg för gummidetaljer i alla tänkbara utföranden utifrån såväl ritning som prov i t.ex. detaljer där gummimetallbeläggning ingår.

Vulkning är en av våra specialiteter. I små serier tar vi fram både formverktyg och gummidetalj utifrån ritning eller ett prov i handen på väldigt korta ledtider. Vi håller till på Kartvägen 3, 147 39 Tumba och kan ta oss an kunder från hela Jönköping med omnejd.

Vulkade och formpressade gummidetaljer i olika storlekar och former

Vulkning och formpressning 

Vulkning och formpressning är två olika processer inom gummitillverkning, men de kan ibland användas tillsammans för att skapa specifika gummidetaljer med önskade egenskaper. 

Vulkning (Vulkanisering) 

Detta är en kemisk process där rågummiblandningar omvandlas till elastiska och formbara gummidetaljer genom värme och tryck. Som tidigare nämnt, skapas korslänkningar mellan polymerkedjorna i gummit under vulkningsprocessen. Det resulterande vulkade gummit blir starkare, mer elastiskt och motståndskraftigt mot faktorer som värme, kemikalier och åldrande. 

Formpressning 

Detta är en mekanisk process där rågummiblandningar formas genom att applicera värme och tryck. Formpressning används för att skapa gummidetaljer med specifika former och egenskaper. Gummit placeras i en form och utsätts för tryck och värme, vilket resulterar i att det antar formen av formen. 

 

Hur de två processerna kan användas tillsammans 

– Formverktyg för vulkning: Innan vulkning kan det vara nödvändigt att skapa formverktyg för att ge gummit den önskade formen. Formverktyg kan skapas genom formpressning för att förbereda gummit för vulkningsprocessen. 

– Kombination av processer: I vissa fall kan det vara önskvärt att förbehandla gummit genom formpressning innan vulkning för att uppnå specifika form- eller designkrav. Detta kan vara särskilt relevant när man skapar gummidetaljer med komplexa geometrier eller specifika detaljer. 

Vulkpressar 

Vulkpressar är maskiner som används för att genomföra vulkneringsprocessen inom gummitillverkning. Dessa pressar spelar en avgörande roll i att omvandla rågummiblandningar till hållbara och elastiska gummidetaljer genom en kontrollerad kombination av värme och tryck.  

Arbetsprocessen 

Förberedelse av formen 

   – Innan vulkningsprocessen påbörjas, förbereds formarna. Formarna är vanligtvis gjorda av metall och har den önskade formen för det slutliga gummidetaljen. 

Placering av rågummit 

   – Rågummit eller rågummiblandningen placeras i formarna. Detta rågummi innehåller ofta tillsatser och vulkaniserande agenter som svavel. 

Stängning av vulkpressen 

   – Formarna med rågummit placeras i vulkpressen, och pressen stängs. Trycket och värmen genereras genom hydrauliska eller mekaniska system beroende på pressens design. 

Applicering av värme och tryck 

   – Vulkpressen genererar högt tryck, samtidigt som den applicerar värme på rågummit. Den höga temperaturen aktiverar vulkaniseringsprocessen, vilket leder till korslänkningar mellan polymerkedjorna i gummit. 

Vulkanisering 

   – Under vulkaniseringen omvandlas det mjuka och formbara rågummit till en stabil och elastisk form. Korslänkningarna ger gummit dess slutliga egenskaper, såsom styrka, elasticitet och motstånd mot olika påfrestningar. 

Kylning och öppning 

   – Efter att vulkningsprocessen är klar, kyls gummit ofta i pressen för att stabilisera de nya strukturerna. Därefter öppnas pressen och de vulkade gummidetaljerna tas ut.  

Vulkpressar kan variera i storlek och design beroende på tillämpningen och kraven för de producerade gummidetaljerna. De används ofta inom olika branscher för tillverkning av däck, tätningar, slangar och andra gummiartiklar. Genom att kontrollera tryck och temperatur i vulkpressarna kan tillverkarna skapa gummidetaljer med olika egenskaper för olika ändamål.